BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ VIETTEL 2021

THÔNG TIN
BẢNG GIÁ

GÓI CƯỚC
CA2_PRO1 CA2_PRO2 CA2_PRO3
Thời gian 12 tháng 24 tháng 36 tháng
Niêm yết 1.826.000 2.741.000 3.109.000
khuyen mai 1.490.000 1.990.000 2.190.000

- Giá niêm yết là giá xuất hóa đơn VAT

- Khuyến mãi: là số tiền thực tế thu khách hàng.

- Báo giá đã bao gồm USB Token và VAT 10%

- Hotline Đăng Ký: 0989 582 999 (Zalo)

Thơ về "Dân Kế Toán"

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn.

Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai.

Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay.

Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên.

 

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ.

Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh.

Tình yêu đâu là tài sản hữu hình.

Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng.

 

Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán.

Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi.

Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi.

Mà định kỳ em lại không đồng ý.

 

Em đâu hiểu tình yêu còn song hành tình phí.

Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên.

Thơ về "Dân Kế Toán"