Bốn doanh nghiệp cung cấp chữ ký số bị buộc tạm ngừng phát triển thuê bao mới

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Trong số này, có 4 doanh nghiệp bị buộc phải tạm dừng việc phát triển thuê bao mới từ 1 đến 2 tháng.

Các doanh nghiệp bị xử phạt gồm Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm, Công ty cổ phần chứng số An Toàn, Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams, Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT, Công ty cổ phần chữ ký số FastCA và Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam. Tổng số tiền xử phạt là 320 triệu đồng.

Chu ky so

Cách đơn vị cung cấp chữ ký số

Lý do xử phạt là do các công ty này đã thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như không công khai, duy trì theo quy định thông tin về quy chế chứng thực và chứng thư số, danh sách chứng thư số có hiệu lực, bị tạm dừng, bị thu hồi; công bố chứng thư số đã cấp cho thuê bao trên cơ sở dữ liệu khi chưa có xác nhận của thuê bao; thử nghiệm dịch vụ không đúng nội dung ghi trên giấy phép.

Ngoài ra, 4 doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams, Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT, Công ty cổ phần chữ ký số FastCA và Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam buộc phải tạm dừng việc phát triển thuê bao mới từ 1 đến 2 tháng để rà soát hoạt động sản xuất kinh doanh, chấn chỉnh sai phạm.

Đây là lần đầu tiên các doanh nghiệp chữ ký số phải tạm dừng phát triển thuê bao mới, là biện pháp xử lý mạnh tay để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Trung tâm chứng thực điện tử Quốc gia giám sát việc tạm dừng hoạt động phát triển thuê bao mới của doanh nghiệp, xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp không chấp hành đúng quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cố tình phát triển thuê bao mới không đúng như yêu cầu.

Tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cam kết sẽ khắc phục tất cả vi phạm, chấp hành quyết định tạm ngừng phát triển thuê bao mới trong thời gian theo yêu cầu của Thanh tra Bộ.

Nguồn: https://thesaigontimes.vn/bon-doanh-nghiep-cung-cap-chu-ky-so-bi-buoc-tam-ngung-phat-trien-thue-bao-moi/