Lịch nộp báo cáo thuế Tháng 7-2016

Trong tháng 7-2016 thì có các loại báo cáo thuế theo định kỳ như sau

Trước ngày 20-7-2016:

- Tờ khai thuế GTGT Tháng 6-2016

- Tờ khai thuế TNCN Tháng 6-2016 (nếu có)

Trước ngày 30-7-2016:

- Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2016

- Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2016 (nếu có)

- Nộp thuế TNDN tạm tính Quý II/2016

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý II/2016

Trung tâm chữ ký số Viettel chuyên cung cấp USB Token cho các doanh nghiệp dùng để khai báo thuế định kỳ. Dịch vụ uy tín - chuyên nghiệp - Bảo mật

bao cao thue