Thời hạn nộp kê khai thuế quý 3 - 2015

Chữ ký số Viettel xin thông báo, các tờ khai quý 03/2015 sẽ hết hạn vào ngày 30/10/2015

Chúng tôi lưu ý Quý khách hàng gửi tờ khai sớm, trước thời hạn cuối của kỳ kê khai một vài ngày để tránh trường hợp các lỗi phát sinh, không xử lý kịp dẫn đến việc nộp muộn.

Để sử dụng dịch vụ kê khai, nộp tờ khai qua mạng, doanh nghiệp cần mua chữ ký số.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập chưa sử dụng dịch vụ chữ ký số cần đăng ký chữ ký số viettel ngay để sử dụng nộp tờ khai quý 3

Đối với doanh nghiệp sử dụng chữ ký số đã hết hạn cần gia hạn chữ ký số viettel để sử dụng nộp tờ khai thuế quý 3 -2015