a2

Hỗ trợ kỹ thuật Viettel-CA 1800 8000 Nhánh 1. Online 24/7

Download iHTKK 3.1.5, HTKK 3.3.3, QTTNCN 3.2.3

Bắt đầu từ ngày 18/08/2015, khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.3.3, iHTKK 3.1.5 và phần mềm QTTNCN 3.2.3 thay cho các phiên bản trước đây. 

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau: 

+Ứng dụng HTKK phiên bản 3.3.3: Tại đây

hoặc tải bộ cài tại http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai

+Ứng dụng iTaxviewer phiên bản 1.1.0: Tại đây

+Phần mềm QTTNCN phiên bản 3.2.3: Thực hiện kê khai trên tranghttps://www.tncnonline.com.vn/Pages/Homepage.aspx

Download iHTKK 3.1.5, HTKK 3.3.3, QTTNCN 3.2.3