Hà Nội tập huấn chính sách thuế cho hơn 1.000 DN mới thành lập

Trong 2 ngày 22-23/9/2015, Cục Thuế Hà Nội đã tổ chức hội nghị tập huấn cho hơn 1.000 học viên là các giám đốc, kế toán, của các DN mới thành lập trên địa bàn Hà Nội

 

Tại hội nghị tập huấn, các học viên đã cơ quan thuế giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN, Luật Thuế TNCN; hướng dẫn cá nhân, các đơn vị chi trả thu nhập trong việc đăng ký mã số thuế, kê khai, nộp thuế, hồ sơ giảm trừ gia cảnh, quyết toán, hoàn thuế theo quy định. Đặc biệt, các DN mới thành lập còn được hướng dẫn cụ thể về phương pháp nộp thuế điện tử và cách thức đăng ký, thực hiện.

Ngoài ra, hội nghị còn giải đáp trực tiếp một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn sản xuất, giúp các DN nắm bắt được những nội dung cơ bản của các luật thuế hiện hành và tránh được những sai sót trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với NSNN./.