Lãi vay ngân hàng có được tính vào chi phí sản xuất hay không?

Công ty tôi đã hoạt động được 10 năm, đã góp đủ vốn điều lệ. Nay Công ty tôi muốn đầu tư kinh doanh vào Công ty khác nhưng do không đủ vốn nên Công ty phải đi vay thêm ngân hàng để góp vốn. Vậy khoản trả lãi ngân hàng đối với khoản vay này thì có được tính vào chi phí không?

 

Trả lời:

Tại Điều 4 Thông tư số 96 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định: Trường hợp doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ, trong quá trình kinh doanh có khoản chi trả lãi tiền vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Như vậy, theo như bạn trình bày thì khoản chi trả lãi vay đó cuả Công ty bạn được tính vào chi phí.

Nguồn: Tổng cục Thuế